Drukuj

Art. 104 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 104.

§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Artykuł 1 ...102 103 104 105 106 ...269

Przejdź do artykułu