Drukuj

Art. 11 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 11.

Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Artykuł 1 ...9 10 11 12 13 ...269

Przejdź do artykułu