Drukuj

Art. 12 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 12.

§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...269

Przejdź do artykułu