Drukuj

Art. 112 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 112.

Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skutków zrzeczenia się odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Artykuł 1 ...110 111 112 113 114 ...269

Przejdź do artykułu