Drukuj

Art. 114 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 114.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, strony mogą zawrzeć ugodę, jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Artykuł 1 ...112 113 114 115 116 ...269

Przejdź do artykułu