Drukuj

Art. 115 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 115.

Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Artykuł 1 ...113 114 115 116 117 ...269

Przejdź do artykułu