Drukuj

Art. 120 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 120.

§ 1. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody.

Artykuł 1 ...118 119 120 121 121a ...269

Przejdź do artykułu