Drukuj

Art. 121a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 121a.

Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art. 117121 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...120 121 121a 122 122a ...269

Przejdź do artykułu