Drukuj

Art. 122 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 122.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do ugody i postanowienia w sprawie jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji.

Artykuł 1 ...121 121a 122 122a 122b ...269

Przejdź do artykułu