Drukuj

Art. 122d KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 122d.

§ 1. Do spraw załatwianych milcząco nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 79a.

§ 2. Zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w art. 122a § 2.

Artykuł 1 ...122b 122c 122d 122e 122f ...269

Przejdź do artykułu