Drukuj

Art. 122e KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 122e.

W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną.

Artykuł 1 ...122c 122d 122e 122f 122g ...269

Przejdź do artykułu