Drukuj

Art. 128 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Artykuł 1 ...127 127a 128 129 130 ...269

Przejdź do artykułu