Drukuj

Art. 134 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 134.

Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Artykuł 1 ...132 133 134 135 136 ...269

Przejdź do artykułu