Drukuj

Art. 133 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 133.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

Artykuł 1 ...131 132 133 134 135 ...269

Przejdź do artykułu