Drukuj

Art. 137 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 137.

Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Artykuł 1 ...135 136 137 138 139 ...269

Przejdź do artykułu