Drukuj

Art. 139 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 139.

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Artykuł 1 ...137 138 139 140 141 ...269

Przejdź do artykułu