Drukuj

Art. 155a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 155a.

W sprawach, o których mowa w art. 154 i art. 155, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.

Artykuł 1 ...154 155 155a 156 157 ...269

Przejdź do artykułu