Drukuj

Art. 163 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 163.

Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Artykuł 1 ...161 162 163 163a 163b ...269

Przejdź do artykułu