Drukuj

Art. 163a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 163a.

W sprawach, o których mowa w art. 161163, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.

Artykuł 1 ...162 163 163a 163b 163c ...269

Przejdź do artykułu