Drukuj

Art. 189e KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 189e.

W przypadku gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu.

Artykuł 1 ...189c 189d 189e 189f 189g ...269

Przejdź do artykułu