Drukuj

Art. 189c KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 189c.

Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony.

Artykuł 1 ...189a 189b 189c 189d 189e ...269

Przejdź do artykułu