Drukuj

Art. 227 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 227.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Artykuł 1 ...225 226 227 228 229 ...269

Przejdź do artykułu