Drukuj

Art. 226 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 226.

Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Artykuł 1 ...224 225 226 227 228 ...269

Przejdź do artykułu