Drukuj

Art. 230 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 230.

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Artykuł 1 ...228 229 230 231 232 ...269

Przejdź do artykułu