Drukuj

Art. 254 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 254.

Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Artykuł 1 ...252 253 254 255 256 ...269

Przejdź do artykułu