Drukuj

Art. 256 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 256.

Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Artykuł 1 ...254 255 256 257 258 ...269

Przejdź do artykułu