Drukuj

Art. 257 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 257.

Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Artykuł 1 ...255 256 257 258 259 ...269

Przejdź do artykułu