Drukuj

Art. 268 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 268.

(uchylony)

Artykuł 1 ...266 267 268 268a 269

Przejdź do artykułu