Drukuj

Art. 38 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 38.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Artykuł 1 ...36 37 38 39 39‑1 ...269

Przejdź do artykułu