Drukuj

Art. 39 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 39.

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Artykuł 1 ...37 38 39 39‑1 39‑2 ...269

Przejdź do artykułu