Drukuj

Art. 4 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 4.

Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych.

Artykuł 1 2 3 4 5 6 ...269

Przejdź do artykułu