Drukuj

Art. 2 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 2.

Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.

Artykuł 1 2 3 4 ...269

Przejdź do artykułu