Drukuj

Art. 51 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 51.

§ 1. Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa.

§ 2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego, zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie albo mieście.

Artykuł 1 ...49b 50 51 52 53 ...269

Przejdź do artykułu