Drukuj

Art. 53 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 53.

Przepisów art. 51 i 52 nie stosuje się w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie.

Artykuł 1 ...51 52 53 54 55 ...269

Przejdź do artykułu