Drukuj

Art. 59 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 59.

§ 1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Artykuł 1 ...57 58 59 60 61 ...269

Przejdź do artykułu