Drukuj

Art. 60 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 60.

Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Artykuł 1 ...58 59 60 61 61a ...269

Przejdź do artykułu