Drukuj

Art. 62 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 62.

W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony.

Artykuł 1 ...61 61a 62 63 64 ...269

Przejdź do artykułu