Drukuj

Art. 7 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Artykuł 1 ...5 6 7 7a 7b ...269

Przejdź do artykułu