Drukuj

Art. 80 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 80.

Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Artykuł 1 ...79 79a 80 81 81a ...269

Przejdź do artykułu