Drukuj

Art. 81 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 81.

Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2.

Artykuł 1 ...79a 80 81 81a 82 ...269

Przejdź do artykułu