Drukuj

Art. 96h KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 96h.

Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe uczestników mediacji oraz ich pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

Artykuł 1 ...96f 96g 96h 96i 96j ...269

Przejdź do artykułu