Drukuj

Art. 96i KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 96i.

Mediator zapoznaje się z aktami sprawy i ma prawo sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Artykuł 1 ...96g 96h 96i 96j 96k ...269

Przejdź do artykułu