Drukuj

Art. 1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1.

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe  w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

Artykuł 1 2 3 ...1217

Przejdź do artykułu