Drukuj

Art. 3 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 3.

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

Artykuł 1 2 3 4 5 ...1217

Przejdź do artykułu