Drukuj

Art. 1217 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1217.

W postępowaniu o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody zawartej przed sądem polubownym w Rzeczypospolitej Polskiej, sąd nie bada okoliczności, o których mowa w art. 1214 § 3, jeżeli skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego została prawomocnie oddalona.

 

Artykuł 1 ...1215 1216 1217

Przejdź do artykułu