Drukuj

Art. 100 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 100.

W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Artykuł 1 ...98‑1 99 100 101 102 ...1217

Przejdź do artykułu