Drukuj

Art. 1001 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1001.

Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, sąd może zarządzić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, będzie utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej.

Artykuł 1 ...999 1000 1001 1002 1003 ...1217

Przejdź do artykułu