Drukuj

Art. 1036-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1036-1.

Jeżeli egzekucja objęła również należności z umów ubezpieczenia lub przedmiotów, wierzytelności i praw, które według przepisów prawa stanowią przedmiot obciążenia hipoteką, w podziale uczestniczy również wierzyciel, którego wierzytelność została na tych ruchomościach, wierzytelnościach lub prawach zabezpieczona zastawem rejestrowym.

Artykuł 1 ...1035 1036 1036‑1 1037 1038 ...1217

Przejdź do artykułu