Drukuj

Art. 1052 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1052.

W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Artykuł 1 ...1051 1051‑1 1052 1053 1054 ...1217

Przejdź do artykułu