Drukuj

Art. 1064-17 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-17.

§ 1. Zarządca niezwłocznie sporządzi bilans przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika.

§ 2. Jeżeli dłużnik i wszyscy wierzyciele nie ustalili ceny sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, wyceny przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dokonuje co najmniej dwóch biegłych. W razie rozbieżności w wycenie dokonanej przez biegłych, wartość przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ustala sąd.

Artykuł 1 ...1064‑15 1064‑16 1064‑17 1064‑18 1064‑19 ...1217

Przejdź do artykułu